Zorg voor de zorgenden - initiatieven ter verhoging van de mentale weerbaarheid

In het webinar van 31/03/2020 ('Rust creëren in de chaos') werd aan de bijna 100 deelnemende directeurs gevraagd waar zij het meeste schrik voor hebben in deze crisis. Het antwoord dat duidelijk het meeste voorkwam, was de angst dat medewerkers het niet zouden volhouden. 

Medewerkers lopen een groot risico op het overschrijden van hun grenzen. We weten dat de kans op weerbots reëel is.

Als directeur of leidinggevende kunnen we geen garantie geven op veiligheid inzake gezondheid tijdens deze coronacrisis. We hebben het daar heel erg moeilijk mee.
Wij hebben geen controle over het virus en de crisis.

Wij hebben wel controle op de condities binnen de organisaties. Wij kunnen wel een cultuur van psychologische veiligheid vooropstellen.

Toch is voor sommige medewerkers, zelfs in een cultuur van veiligheid en geborgenheid, de angst en stress bijzonder hoog. Dan kan het aangewezen zijn voor de medewerker om externe ondersteuning te zoeken.

Intussen zijn er veel fijne initiatieven opgestart die in tijden van corona de zorgverleners ondersteunen om de angst en stress te reduceren en de mentale weerbaarheid te verhogen.

Hebt u in uw organisatie reeds een oplijsting gemaakt van deze initiatieven van emotionele ondersteuning?
En hebt u deze reeds bekend gemaakt bij de medewerkers?

Hieronder sommen we er een aantal op:

  • Coaching for heroes: gratis online gesprek met professionele coach
  • Coaching voor helden - Betters Minds Coaching: gratis online gesprek met professionele coach
  • www.dezorgsamen.be: website met tips om goed voor jezelf te zorgen, veerkracht bij te tanken en de collega’s te ondersteunen
  • www.iedereenOK.be: online interventie die kan helpen om je kalmer te voelen en te blijven functioneren
  • www.pillar.chat: hier kan de zorgverlener terecht voor een anoniem chat-gesprek met studenten psychologie
  • Info over terugbetaling van psychologische consulten vanop afstand vind je hier.
  • Er kan uiteraard ook verwezen worden naar de interne vertrouwenspersoon van de organisatie, of naar de psycholoog indien deze in dienst is.
  • Men kan ook terecht bij de preventie-adviseur psychosociale aspecten (vb. Idewe).
  • En Tele-onthaal is er uiteraard ook voor een telefoongesprek of chat.

Indien u nog initiatieven kent, geef ze zeker door, dan vul ik het lijstje aan. 7 april 2020

Zorg voor de zorgenden - initiatieven ter verhoging van de mentale weerbaarheid

De familie is partner in de zorg. Ook in tijden van corona?

"De familie is partner in de zorg." Het staat in quasi alle visieteksten van woonzorgcentra. Mooi. En evident. Maar is onze visie onze leidraad in beslissingen, ook in tijden van crisis? Of geldt onze visie enkel in ‘normale’ tijden, en schuiven we die in crisistijden aan de kant?

14 september 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Laad me met rust!

Net wanneer je het gevoel hebt dat je geen tijd hebt om te ademen, is het dringend tijd om te ademen...

15 juli 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Als we elk ons steentje bijdragen...

Laat ons blijven dromen. Groot dromen. In het belang van bewoners en medewerkers. En laat ons die dromen nog realiseren ook!

21 juni 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Woonzorgcentra mogen geen mini-ziekenhuizen worden

“We wisten het al, maar het wordt nogmaals bewezen: de ouderenzorg is gezegend met enorm bezielde medewerkers, en met directieleden die door het vuur gaan voor bewoners en medewerkers. Dat mag ook wel eens gezegd worden.” Over de 'lessons learned' in de coronacrisis...

18 mei 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Zullen we het even door de vingers zien?

De crisis maakt het moeilijker dan ooit om bij te sturen, om problemen aan te pakken. Want er is die oneindige dankbaarheid naar de medewerkers toe voor hun inzet. Zullen we dat gedrag dan maar even door de vingers zien?

15 mei 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Nadenken over visie en waarden, daar is nu echt geen tijd voor...

Voor visie en waarden, daar is nu in deze coronacrisis geen tijd voor, zou u kunnen denken. Toch is het nét nu zo belangrijk! Af en toe teruggaan naar het 'waarom' van onze organisatie, zelfs in crisistijden, kan immers heel erg helpen om de periode door te komen.

9 april 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Ook in de ouderenzorg is de rek eruit...

Wij willen niets liever dan goede, kwaliteitsvolle zorg geven, en goed wonen en leven op de eerste plaats zetten. We zien veel welwillendheid in de sector en er zijn prachtige initiatieven. We leggen de lat alsmaar hoger, geheel terecht overigens, en ik werk daar heel graag aan mee! Maar bloeien op droge grond is heel erg moeilijk. Als de trend van besparingen in de ouderenzorg zich nog enkele jaren verderzet, dan zullen onze inspanningen weldra niet meer zijn dan water naar de zee dragen.

5 maart 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Als een medewerker vertrekt, dan moet hij/zij niet meer terugkomen

Als een getalenteerde, bezielde medewerker het woonzorgcentrum verlaat, dan vinden we dit spijtig. Bijzonder spijtig zelfs. Want goede medewerkers zijn goud waard. Maar wie weet, komen ze ooit terug...

27 januari 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Soms moeten we wat explicieter zijn met onze goede bedoelingen...

Een cultuur van warme zorg creëer je niet van vandaag op morgen, en niet tussen de soep en de patatten...

22 december 2019

Lees meer keyboard_arrow_right

Ligt Maurice op kamer 7? Of woont hij daar?

Over hoe woordkeuze iets zegt over onze visie... Woorden zijn onbewust een weerspiegeling van onze visie en waarden. We horen niet graag 'dementen' of 'dementerenden'. Maar als we heel eerlijk zijn, is er niet alleen nog werk rond woordkeuze inzake dementie. Ook in het dagelijks reilen en zeilen in woonzorgcentra hanteren we woorden die, als we er eens goed over nadenken, niet overeenkomen met onze visie.

2 december 2019

Lees meer keyboard_arrow_right

Moedig zijn: het is verdorie lastig...

Soms weten we waar we zouden moeten geraken. We zien het doel voor ogen. Maar we geraken er niet omdat we de stappen die nodig zijn om er te geraken niet zetten. Het is niet evident: moed kiezen boven gemak.

4 november 2019

Lees meer keyboard_arrow_right

Sociale media in de ouderenzorg

Wel of niet inzetten op sociale media in de ouderenzorg? Drie directeurs van woonzorgcentra aan het woord.

14 oktober 2019

Lees meer keyboard_arrow_right

Het vertrouwen was al weg na tien minuten

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Een waarheid als een koe. Maar hoe kunnen we het vertrouwen verdienen van toekomstige bewoners, familieleden, medewerkers,...?

30 september 2019

Lees meer keyboard_arrow_right

Wachten tot uw wachtlijst aangroeit, of...

Wie al langer meedraait als directeur in de sector, had 10 jaar geleden geen problemen met wachtlijsten. Of toch, er was wel een probleem. Ze waren te lang. Nu is het anders. Wachtlijsten zijn kort, of onbestaande. Wat doen we eraan? Hoewel we het niet zo graag horen, is het toch een feit. Deskundig inzetten van sociale media kan hier iets betekenen.

24 september 2019

Lees meer keyboard_arrow_right

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x