Wachten tot uw wachtlijst aangroeit, of...

Wie al langer meedraait als directeur in de sector, had 10 jaar geleden geen problemen met wachtlijsten.
Of toch, er was wel een probleem. Ze waren te lang.
Goed voor ons, maar uiteraard helemaal niet goed voor de kandidaat-bewoners. Zij konden niet gaan wonen waar ze graag hadden gewoond. En uiteindelijk voelden wij ons niet goed bij het feit dat we niet iedereen konden helpen.
Nu is het anders. Wachtlijsten zijn kort, of onbestaande. De thuiszorg is sterk geworden. Kunnen we alleen maar toejuichen.
En er is intussen een groot aanbod aan woonzorgcentra. Goed voor de kandidaat-bewoners, velen kunnen nu wel gaan wonen in het huis dat het beste bij hen past. Maar stress voor de directeurs en sociale diensten. Aan een leeg 'bed' (wat een afschuwelijke term...) hangt immers een zwaar prijskaartje.

Er zijn veel vissen in de vijver, maar er zijn ook veel vissers.
U kan zeggen: "Vervelend, hé, er zijn teveel vissers tegenwoordig."
Of, u kan ervoor zorgen dat de vissen het liefste naar u komen.
Als u niet bij machte bent om dat eerste (teveel vissers) op te lossen, dan zou ik kiezen voor het tweede (meeste vissen). Deze metafoor klinkt misschien oneerbiedig en competitief, zo is het natuurlijk niet bedoeld.

De laatste jaren hebben directeurs van woonzorgcentra er een nieuwe taak bij gekregen. Een taak waar we niet voor opgeleid zijn, en waar we niet voor gekozen hebben, met name ervoor zorgen dat ons woonzorgcentrum zichtbaar is in de regio. Zodat die kandidaat-bewoners die goed passen bij het huis en de visie, ons woonzorgcentrum ook kennen, er vertrouwd mee geraken en er uiteindelijk, bij nood aan ondersteuning, voor kiezen. 

Velen onder ons voelen zich hier niet comfortabel bij. Wij willen niet verkopen. Wij willen goede en warme zorg bieden. Gelukkig!
Maar u kan het ook omdraaien.
De personen op leeftijd in uw regio hebben er ook baat bij dat ze u kennen. Dat ze weten dat uw huis kortverblijf aanbiedt, dat ze weten waarvoor het dagverzorgingscentrum hen kan ondersteunen, dat ze uw woonzorgcentrum kennen en er vertrouwd mee zijn als de nood aan verhuis er aankomt.
We doen dus ook iets goed voor de ander als wij ons zichtbaar maken! 

En trouwens, kwaliteit mag toch gezien worden?
Hebben wij niet ook een verantwoordelijkheid inzake positieve beeldvorming van ouderenzorg?

Ontelbare acties kunnen genomen worden om de zichtbaarheid te verhogen.
Aantrekkingskracht begint bij een goede kwaliteit (en niet alleen in de zin van 'goede kwaliteitsindicatoren', maar ook, en vooral, in de zin van een warme bejegening en bezieling).
Goede kwaliteit drijft vroeg of laat altijd boven.
Maar in de meeste regio's in Vlaanderen volstaat dit niet meer. 

Naast het allerbeste dat er is, mond-aan-mond reclame, dienen acties te worden ondernomen die ons woonzorgcentrum zichtbaar maken.
Buurtwerking is hiervan een uitstekend voorbeeld. Er zijn tal van mooie voorbeelden van woonzorgcentra die zich integreren in de wijk en die op die manier een win zijn voor de oudere personen (geïntegreerde en naadloze zorg), maar ook een win zijn voor het woonzorgcentrum. Immers, die mensen kiezen bij nood ook voor dit woonzorgcentrum, ze zijn er immers al meer vertrouwd.
Naast buurtwerking zijn er uiteraard nog zovele acties die kunnen genomen worden. Al eens een brainstorm gedaan rond 'zichtbaarheid' met de medewerkers in uw huis? Dit levert vaak heel veel frisse ideeën op.

Iets wat gratis is, niet zo heel veel tijd kost, en bijzonder effectief is (op voorwaarde dat het op een deskundige manier wordt ingezet), is inzet van sociale media.
Slechts 44% van alle woonzorgcentra in Vlaanderen heeft een eigen Facebookpagina. 
Als ik daar woonzorgcentra bij tel die een pagina delen met nog een ander woonzorgcentrum, dan zitten we op 48%. En van die 48% is nog eens 25% een pagina die stil ligt, zonder interactie, met nauwelijks volgers,... 

Zelf heb ik aan den lijve ondervonden wat een Facebook- en Instagrampagina kan betekenen voor een woonzorgcentrum. Ik merk dat er nog wat terughoudendheid is in de sector. En er zijn veel woonzorgcentra die wel een stap gezet hebben, maar nog heel wat kunnen leren om tot maximale interactie te komen. Nog geen 10% van alle woonzorgcentra heeft het helemaal onder de knie.
Daarom zal ik tijdelijk mijn kennis en expertise hierrond delen.
De komende maanden wil ik mij engageren om een paar tiental gemotiveerde woonzorgcentra te begeleiden in hun weg naar deskundig inzetten van sociale media. 
Wilt u uw woonzorgcentrum laten begeleiden in het inzetten van sociale media? Wilt u niet zomaar wat doen, maar zeer weloverwogen en bedacht sociale media inzetten? Dan wil ik mij engageren om uw woonzorgcentrum hierin te begeleiden. Neem gerust contact op voor een offerte op maat.


24 september 2019

Wachten tot uw wachtlijst aangroeit, of...

We dachten "Na corona pakken we dat aan", en dat bleek dan een jaar te duren...

Iedereen is gevaccineerd in de woonzorgcentra. Er zijn geen uitbraken meer. Voila, alles is terug op orde... Was het maar zo eenvoudig! Het is in heel wat wzc nog 'trekken en sleuren' om er de energie en motivatie in te houden. Zo deelden ook heel wat directieleden in de laatste webinars. En daar zijn veel redenen voor. Het extra loon en de extra medewerkers die zijn aangekondigd, zijn bijzonder welkom. Maar dat alleen zal niet volstaan.

31 maart 2021

Lees meer keyboard_arrow_right

Blaas mee een wind van vernieuwing in de ouderenzorg

Gedurende de corona-pandemie ging er bijzonder veel aandacht naar ouderen in het algemeen, en naar de woonzorgcentra in het bijzonder. De impact van de pandemie was immers het grootst op de woonzorgcentra en heeft daar diepe wonden geslagen. Bij de bewoners en hun families, maar ook bij alle medewerkers. Ook de zorg voor oudere personen thuis bleek geen evidentie. Niemand wil dit nog een keer meemaken.

21 februari 2021

Lees meer keyboard_arrow_right

De ouderenzorg capituleert niet!

Motiveren van medewerkers is dé uitdaging van nagenoeg elke directeur of campusverantwoordelijke op dit moment. Maar de ouderenzorg geeft niet op!

23 december 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

De familie is partner in de zorg. Ook in tijden van corona?

"De familie is partner in de zorg." Het staat in quasi alle visieteksten van woonzorgcentra. Mooi. En evident. Maar is onze visie onze leidraad in beslissingen, ook in tijden van crisis? Of geldt onze visie enkel in ‘normale’ tijden, en schuiven we die in crisistijden aan de kant?

14 september 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Laad me met rust!

Net wanneer je het gevoel hebt dat je geen tijd hebt om te ademen, is het dringend tijd om te ademen...

15 juli 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Als we elk ons steentje bijdragen...

Laat ons blijven dromen. Groot dromen. In het belang van bewoners en medewerkers. En laat ons die dromen nog realiseren ook!

21 juni 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Woonzorgcentra mogen geen mini-ziekenhuizen worden

“We wisten het al, maar het wordt nogmaals bewezen: de ouderenzorg is gezegend met enorm bezielde medewerkers, en met directieleden die door het vuur gaan voor bewoners en medewerkers. Dat mag ook wel eens gezegd worden.” Over de 'lessons learned' in de coronacrisis...

18 mei 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Zullen we het even door de vingers zien?

De crisis maakt het moeilijker dan ooit om bij te sturen, om problemen aan te pakken. Want er is die oneindige dankbaarheid naar de medewerkers toe voor hun inzet. Zullen we dat gedrag dan maar even door de vingers zien?

15 mei 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Nadenken over visie en waarden, daar is nu echt geen tijd voor...

Voor visie en waarden, daar is nu in deze coronacrisis geen tijd voor, zou u kunnen denken. Toch is het nét nu zo belangrijk! Af en toe teruggaan naar het 'waarom' van onze organisatie, zelfs in crisistijden, kan immers heel erg helpen om de periode door te komen.

9 april 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Zorg voor de zorgenden - initiatieven ter verhoging van de mentale weerbaarheid

Als directeur of leidinggevende doen we er alles aan om - in deze crisistijd - een cultuur van psychologische veiligheid te creëren in ons wzc. Toch is dit voor sommige medewerkers niet voldoende. Er zijn intussen verschillende initiatieven opgestart die zorgverleners ondersteunen om de angst te reduceren en de mentale weerbaarheid te verhogen.

7 april 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Ook in de ouderenzorg is de rek eruit...

Wij willen niets liever dan goede, kwaliteitsvolle zorg geven, en goed wonen en leven op de eerste plaats zetten. We zien veel welwillendheid in de sector en er zijn prachtige initiatieven. We leggen de lat alsmaar hoger, geheel terecht overigens, en ik werk daar heel graag aan mee! Maar bloeien op droge grond is heel erg moeilijk. Als de trend van besparingen in de ouderenzorg zich nog enkele jaren verderzet, dan zullen onze inspanningen weldra niet meer zijn dan water naar de zee dragen.

5 maart 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Als een medewerker vertrekt, dan moet hij/zij niet meer terugkomen

Als een getalenteerde, bezielde medewerker het woonzorgcentrum verlaat, dan vinden we dit spijtig. Bijzonder spijtig zelfs. Want goede medewerkers zijn goud waard. Maar wie weet, komen ze ooit terug...

27 januari 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Soms moeten we wat explicieter zijn met onze goede bedoelingen...

Een cultuur van warme zorg creëer je niet van vandaag op morgen, en niet tussen de soep en de patatten...

22 december 2019

Lees meer keyboard_arrow_right

Ligt Maurice op kamer 7? Of woont hij daar?

Over hoe woordkeuze iets zegt over onze visie... Woorden zijn onbewust een weerspiegeling van onze visie en waarden. We horen niet graag 'dementen' of 'dementerenden'. Maar als we heel eerlijk zijn, is er niet alleen nog werk rond woordkeuze inzake dementie. Ook in het dagelijks reilen en zeilen in woonzorgcentra hanteren we woorden die, als we er eens goed over nadenken, niet overeenkomen met onze visie.

2 december 2019

Lees meer keyboard_arrow_right

Moedig zijn: het is verdorie lastig...

Soms weten we waar we zouden moeten geraken. We zien het doel voor ogen. Maar we geraken er niet omdat we de stappen die nodig zijn om er te geraken niet zetten. Het is niet evident: moed kiezen boven gemak.

4 november 2019

Lees meer keyboard_arrow_right

Sociale media in de ouderenzorg

Wel of niet inzetten op sociale media in de ouderenzorg? Drie directeurs van woonzorgcentra aan het woord.

14 oktober 2019

Lees meer keyboard_arrow_right

Het vertrouwen was al weg na tien minuten

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Een waarheid als een koe. Maar hoe kunnen we het vertrouwen verdienen van toekomstige bewoners, familieleden, medewerkers,...?

30 september 2019

Lees meer keyboard_arrow_right

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x