Het vertrouwen was al weg na tien minuten

“In onze school staat de leerling centraal. Leerlingen krijgen heel wat inspraak en worden betrokken op het beleid,” zei de directeur op de opendeurdag van zijn middelbare school.
Hij richtte zich tot de ouders, en keek de kandidaat-leerlingen niet aan.
Hij deelde brochures uit, aan de ouders.
En vervolgens zei hij: “Dat betekent niet dat het hier vrijheid blijheid is. Als ze te laat zijn ’s morgens, dan moeten ze de dag nadien een uur vroeger komen.”
Dat was het punt waarop mijn zoon tegen ons zei: “Hier kom ik niet,” helaas net iets te luid…

Op de school enkele straten verder, diezelfde dag, quasi hetzelfde verhaal.
“Jullie staan centraal. We gaan jullie begeleiden in jullie weg naar zelfstandigheid. Jullie worden af en toe betrokken bij beslissingen rond het schoolgebeuren, en er is ruimte voor jullie eigen inbreng.”
Hier riep men de kandidaat-leerlingen naar voor en men richtte zich in eerste instantie tot hen.
Men deelde ook brochures uit, niet aan de ouders, maar aan de leerlingen zelf.
En de rondleidingen gebeurden door leerlingen van de school, en niet door leerkrachten, “want dan krijg je gegarandeerd een eerlijk verhaal, en zij kunnen nog beter op uw vragen beantwoorden.”

Het spreekt voor zich dat school nummer 1 geen optie meer was. Zowel mijn zoon, als wij als ouder, voelden dat er incongruentie was tussen wat men zei en wat men deed.
Mooie visie, maar niet vertaald naar de praktijk.
Waar was de integriteit? Al na 10 minuten was beslist dat wij niet matchen met deze school.

Vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard...

Hoe krijgen wij als woonzorgcentrum, of andere zorgorganisatie, het vertrouwen van kandidaat-bewoners, kandidaat-medewerkers, mogelijks toekomstige vrijwilligers of familieleden,…? 

We kunnen vertrouwen verdienen door te communiceren en aan te tonen dat er gemeenschappelijke waarden en opvattingen zijn.
Om vertrouwen te krijgen, moeten we praten over het Waarom van onze organisatie, over de visie, ons doel, ons geloof. 
Dat deden die schooldirecteuren trouwens allebei netjes.
Als we frequent praten over de 'kern' van onze organisatie, dan kunnen mensen aanvoelen of dit overeenkomt met hun waarden. 

Maar uiteraard moeten we de bewijzen hiervan leveren met wat we doen. Zodat mensen kunnen voelen dat visie en praktijk in overeenstemming zijn. 

En dat was waar het in die ene school schortte. De waarden van een organisatie zijn belangrijk, maar dan vooral de manier waarop die in de praktijk geleefd en uitgedragen worden.
Waarden die niet in praktijk gebracht worden, blijven holle woorden.
En dat kan nefast zijn voor het vertrouwen.

Als wij in ons woonzorgcentrum verkondigen ‘bij ons behouden bewoners de regie over hun leven’ of ‘wij geven warme, uitmundende zorg’, dan dient dit ook in de praktijk vertaald te zijn.
Wie frequent in ons woonzorgcentrum komt en wie er woont of verblijft, die zou moeten ‘voelen’ wat wij verkondigen.

Maar mensen die onze organisatie nog niet kennen, willen wij ook onze visie meegeven.
In de hoop dat die mensen die goed bij onze organisatie passen, die dezelfde waarden delen, voor ons kiezen als dat nodig is.

Eén van de manieren om veel mensen te bereiken en dus ook vertrouwen te kunnen winnen, is via sociale media.
Met bovenstaande voorbeeld is duidelijk dat inzetten van sociale media iets is waar moet over nagedacht worden.
Hoe kunnen we hetgeen waar wij als organisatie voor staan, uitdragen via sociale media?
Hoe kan men als buitenstaander voelen dat we doen wat we zeggen dat we doen? 
Het loont de moeite om deze vraag met uw beleidsteam en een afvaardiging van alle disciplines te bespreken zodat de koers die men best vaart op sociale media duidelijk is voor diegenen die de sociale mediakanalen van uw organisatie beheren.
Wilt u uw woonzorgcentrum laten begeleiden in het inzetten van sociale media? Wilt u niet zomaar wat doen, maar zeer weloverwogen en bedacht sociale media inzetten? Dan wil ik mij engageren om uw woonzorgcentrum hierin te begeleiden. Neem gerust contact op voor een offerte op maat. 

30 september 2019

Het vertrouwen was al weg na tien minuten

We dachten "Na corona pakken we dat aan", en dat bleek dan een jaar te duren...

Iedereen is gevaccineerd in de woonzorgcentra. Er zijn geen uitbraken meer. Voila, alles is terug op orde... Was het maar zo eenvoudig! Het is in heel wat wzc nog 'trekken en sleuren' om er de energie en motivatie in te houden. Zo deelden ook heel wat directieleden in de laatste webinars. En daar zijn veel redenen voor. Het extra loon en de extra medewerkers die zijn aangekondigd, zijn bijzonder welkom. Maar dat alleen zal niet volstaan.

31 maart 2021

Lees meer keyboard_arrow_right

Blaas mee een wind van vernieuwing in de ouderenzorg

Gedurende de corona-pandemie ging er bijzonder veel aandacht naar ouderen in het algemeen, en naar de woonzorgcentra in het bijzonder. De impact van de pandemie was immers het grootst op de woonzorgcentra en heeft daar diepe wonden geslagen. Bij de bewoners en hun families, maar ook bij alle medewerkers. Ook de zorg voor oudere personen thuis bleek geen evidentie. Niemand wil dit nog een keer meemaken.

21 februari 2021

Lees meer keyboard_arrow_right

De ouderenzorg capituleert niet!

Motiveren van medewerkers is dé uitdaging van nagenoeg elke directeur of campusverantwoordelijke op dit moment. Maar de ouderenzorg geeft niet op!

23 december 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

De familie is partner in de zorg. Ook in tijden van corona?

"De familie is partner in de zorg." Het staat in quasi alle visieteksten van woonzorgcentra. Mooi. En evident. Maar is onze visie onze leidraad in beslissingen, ook in tijden van crisis? Of geldt onze visie enkel in ‘normale’ tijden, en schuiven we die in crisistijden aan de kant?

14 september 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Laad me met rust!

Net wanneer je het gevoel hebt dat je geen tijd hebt om te ademen, is het dringend tijd om te ademen...

15 juli 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Als we elk ons steentje bijdragen...

Laat ons blijven dromen. Groot dromen. In het belang van bewoners en medewerkers. En laat ons die dromen nog realiseren ook!

21 juni 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Woonzorgcentra mogen geen mini-ziekenhuizen worden

“We wisten het al, maar het wordt nogmaals bewezen: de ouderenzorg is gezegend met enorm bezielde medewerkers, en met directieleden die door het vuur gaan voor bewoners en medewerkers. Dat mag ook wel eens gezegd worden.” Over de 'lessons learned' in de coronacrisis...

18 mei 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Zullen we het even door de vingers zien?

De crisis maakt het moeilijker dan ooit om bij te sturen, om problemen aan te pakken. Want er is die oneindige dankbaarheid naar de medewerkers toe voor hun inzet. Zullen we dat gedrag dan maar even door de vingers zien?

15 mei 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Nadenken over visie en waarden, daar is nu echt geen tijd voor...

Voor visie en waarden, daar is nu in deze coronacrisis geen tijd voor, zou u kunnen denken. Toch is het nét nu zo belangrijk! Af en toe teruggaan naar het 'waarom' van onze organisatie, zelfs in crisistijden, kan immers heel erg helpen om de periode door te komen.

9 april 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Zorg voor de zorgenden - initiatieven ter verhoging van de mentale weerbaarheid

Als directeur of leidinggevende doen we er alles aan om - in deze crisistijd - een cultuur van psychologische veiligheid te creëren in ons wzc. Toch is dit voor sommige medewerkers niet voldoende. Er zijn intussen verschillende initiatieven opgestart die zorgverleners ondersteunen om de angst te reduceren en de mentale weerbaarheid te verhogen.

7 april 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Ook in de ouderenzorg is de rek eruit...

Wij willen niets liever dan goede, kwaliteitsvolle zorg geven, en goed wonen en leven op de eerste plaats zetten. We zien veel welwillendheid in de sector en er zijn prachtige initiatieven. We leggen de lat alsmaar hoger, geheel terecht overigens, en ik werk daar heel graag aan mee! Maar bloeien op droge grond is heel erg moeilijk. Als de trend van besparingen in de ouderenzorg zich nog enkele jaren verderzet, dan zullen onze inspanningen weldra niet meer zijn dan water naar de zee dragen.

5 maart 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Als een medewerker vertrekt, dan moet hij/zij niet meer terugkomen

Als een getalenteerde, bezielde medewerker het woonzorgcentrum verlaat, dan vinden we dit spijtig. Bijzonder spijtig zelfs. Want goede medewerkers zijn goud waard. Maar wie weet, komen ze ooit terug...

27 januari 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Soms moeten we wat explicieter zijn met onze goede bedoelingen...

Een cultuur van warme zorg creëer je niet van vandaag op morgen, en niet tussen de soep en de patatten...

22 december 2019

Lees meer keyboard_arrow_right

Ligt Maurice op kamer 7? Of woont hij daar?

Over hoe woordkeuze iets zegt over onze visie... Woorden zijn onbewust een weerspiegeling van onze visie en waarden. We horen niet graag 'dementen' of 'dementerenden'. Maar als we heel eerlijk zijn, is er niet alleen nog werk rond woordkeuze inzake dementie. Ook in het dagelijks reilen en zeilen in woonzorgcentra hanteren we woorden die, als we er eens goed over nadenken, niet overeenkomen met onze visie.

2 december 2019

Lees meer keyboard_arrow_right

Moedig zijn: het is verdorie lastig...

Soms weten we waar we zouden moeten geraken. We zien het doel voor ogen. Maar we geraken er niet omdat we de stappen die nodig zijn om er te geraken niet zetten. Het is niet evident: moed kiezen boven gemak.

4 november 2019

Lees meer keyboard_arrow_right

Sociale media in de ouderenzorg

Wel of niet inzetten op sociale media in de ouderenzorg? Drie directeurs van woonzorgcentra aan het woord.

14 oktober 2019

Lees meer keyboard_arrow_right

Wachten tot uw wachtlijst aangroeit, of...

Wie al langer meedraait als directeur in de sector, had 10 jaar geleden geen problemen met wachtlijsten. Of toch, er was wel een probleem. Ze waren te lang. Nu is het anders. Wachtlijsten zijn kort, of onbestaande. Wat doen we eraan? Hoewel we het niet zo graag horen, is het toch een feit. Deskundig inzetten van sociale media kan hier iets betekenen.

24 september 2019

Lees meer keyboard_arrow_right

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x