Inspirerend én moedig leiderschap | Online vorming


U hebt met het wzc een doel voor ogen. U wil een en ander bereiken, u bent ambitieus en u legt de lat hoog. 

Er is maar één weg om te bereiken wat u écht wil bereiken, en dat is door de medewerkers mee te nemen in uw verhaal. We moeten een narratief hebben, en hiermee de neuzen van de medewerkers in dezelfde richting krijgen. Het klinkt wollig. Maar dat is het niet. Want elke organisatie die excelleert, bereikt de resultaten door te inspireren.

"If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader.” (John Quincy Adams)

We moeten meer dan ooit inspireren, en vooral, we moeten, nóg vaker dan anders, moedige beslissingen nemen. Omdat inspireren en moedig zijn niet kan los gezien worden van elkaar, is het niet alleen een vorming over inspirerend, maar ook over moedig leiderschap. Immers, om écht te gaan voor onze missie, voor hetgeen we écht willen bereiken, moeten we moedige beslissingen nemen. Bereiken wat u écht wil bereiken, betekent immers niet de gemakkelijkste weg. 

Het is niet evident moed te kiezen boven gemak. Kiezen voor wat juist is boven kiezen voor wat comfortabel, snel of leuk is. Maar het goede nieuws is: moed is een vaardigheid die kan aangeleerd worden.

Om te inspireren moeten we moedig zijn, en als we niet geïnspireerd zijn, nemen we ook geen moedige beslissingen. Beide aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de vorming leggen we de link.

Eigenlijk hebben we geen tijd voor vorming, maar nét nu zouden we wel wat tips kunnen gebruiken. Tips die onmiddellijk kunnen omgezet worden in de praktijk.
Even AAN uw organisatie werken in plaats van er continu middenIN, even uitzoomen en stilstaan bij goed leiderschap, mag u niet beschouwen als luxe.
Immers, goede leiders zetten de toon!

Wat?

We gaan dieper in op inspirerend en moedig leiderschap. Hoe kunnen we medewerkers inspireren? Waarom is het soms zo moeilijk om knopen door te hakken? Wat kan ons helpen om moedige beslissingen te nemen in functie van wat we willen bereiken?
En het spreekt voor zich dat we de link leggen naar deze coronacrisis. Want leiding geven in moeilijke tijden mag niet worden onderschat.

Deze vorming wordt in 2 delen gegeven. Deze gaat online door. U komt in de vorming via een klik op een link die u per email op voorhand doorkrijgt. 

Opgelet, er is geen replay bij deze vorming (net zoals u een gewone vorming volgt). Uw 'live' aanwezigheid is dus zeer belangrijk.

Voor wie?

Voor directieleden (en campusverantwoordelijken, dagelijks verantwoordelijken,...) van zorgorganisaties.

Wanneer?

De vorming wordt in 2 delen gegeven: vrijdagen 8 en 15 januari, telkens van 13u tot 14u30

Investering?

De investering voor beide delen samen is 90 euro, exclusief 21% btw. De factuur wordt op voorhand doorgemaild.

Wat is inbegrepen?

  • De presentatie wordt op voorhand doorgemaild, zodat u deze desgewenst kunt afprinten om te noteren. U krijgt ook een aantal bijkomende documenten doorgemaild.
  • Er wordt een vormingsattest gemaild nadien.


Twijfelt u nog?

U hebt eigenlijk echt geen tijd om vorming te volgen?

Dat is net het gevaar. Dat er geen tijd gemaakt wordt voor zaken die écht belangrijk zijn. We zijn als directeur quasi non stop bezig met alle praktische regelingen rond de coronacrisis, terwijl het eigenlijk zo cruciaal is af en toe te reflecteren over hoe wij als leidinggevende bezig zijn.
Tijd moet je dus maken. Geen tijd = geen prioriteit...

Ik las onlangs "een crisis is een snelkookpan voor (zelf)inzichten".
Wat een waarheid! Nu leren we sneller dan ooit. Net omdat we de noodzaak nog harder voelen. Net omdat we in deze crisis nog meer dan ooit het goed moeten doen. Net omdat iedereen nu naar de directeur kijkt.

U vraagt zich af of deze vorming al dan niet anoniem is?

Deze vorming is eigenlijk een vorm van webinar, waarbij u enkel de spreker (ik dus...) kan zien en niet de deelnemers. Ook de chat is anoniem. 

U zal misschien interactie missen in deze vorming?

Ik zet u wel aan het werk. Af en toe vraag ik u om even over iets na te denken, en dan zal feedback via de chat worden gevraagd. Helaas is interactie met de collega-deelnemers niet mogelijk gezien deze online formule, maar wees niet ongerust, u zal niet in slaap vallen! Er zijn voldoende denkoefeningen voorzien, en ik hou u zeer actief.
U krijgt de slides en ander vormingsmateriaal ook op voorhand doorgestuurd zodat u kan noteren indien gewenst.

Wil u liever, samen met een aantal collega's, deze vorming in kleine groep, waarbij u elkaar WEL kan zien, en er wel face to face vragen kunnen gesteld worden, mail me even, dan bekijken we wat mogelijk is. 

U wil graag weten wat de ervaringen zijn van andere deelnemers?

Ik gaf deze vorming de voorbije maanden al heel vaak aan directieleden. 

Een greep uit de reacties van de deelnemers (copy paste van het evaluatieformulier):

  • "Een moment van zelfreflectie waar ik heel veel deugd van had."
  • "Heel herkenbaar gebracht, met vele voorbeelden uit het praktijkveld. Ik kijk uit naar een vervolg!"
  • "Ik heb al zin om ermee aan de slag te gaan. Blij te horen dat je moedig zijn kan leren."
  • "Blij met het materiaal dat we meekregen. Ik ga er ook met mijn diensthoofden mee aan de slag."
  • "Ik bekijk hoe ik nog meer kan inspireren en hoe ik de visie nog meer in the picture kan zetten."
  • "Vlot en dynamisch gebracht! De vorming heeft me ook heel hard geholpen in het aansturen van het middenkader."

Overtuigd?


Inspirerend én moedig leiderschap | Online vorming

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x