Groepstraject (online) | Boven het maaiveld uitsteken, met onze missie als magneet

NIEUWE DATA - DERDE GROEP...

Waarom dit traject volgen?

Woonzorgcentra worden maar al te vaak over dezelfde kam geschoren. Nochtans zijn er grote verschillen. We willen af van de negatieve beeldvorming, maar dat zal niet vanzelf gebeuren...

U wil graag een organisatie die excelleert. In kwaliteit, voor de bewoners, familieleden en medewerkers. En tegelijk wil u dat die kwaliteit komt bovendrijven, en dat ook de buitenwereld uw organisatie leert kennen als ‘dé referentie’. Zodat dit werkt als een magneet voor toekomstige cliënten, medewerkers, vrijwilligers e.d. 

Dit traject begeleidt u doorheen de stappen die leiden naar een sterke identiteit, intern én extern. En vanuit de optiek “weten en niet doen, is hetzelfde als niet weten” is dit een traject dat niet alleen kennis overbrengt, maar u en uw wzc ook aanzet tot actie.

Voor wie?

Directieleden, bestuurders en dagelijks verantwoordelijken van wzc die af willen van het imago van middelmatigheid, die willen uitblinken in kwaliteit, met een fijne dynamiek in de organisatie, maar ook een positief imago naar buiten toe als gevolg.
Uzelf volgt het traject, maar de uitwerking ervan kan uiteraard samen met uw medewerkers in de organisatie. Heel wat informatie zal ook met uw medewerkers kunnen worden gedeeld. Bij de individuele sessies kan gerust een stafmedewerker of iemand anders u vervoegen.

Wat? 

Groepstraject met beperkt aantal deelnemers, inclusief individuele begeleiding, startend in september, eindigend in december.

 • Het traject omvat 5 interactieve groepssessies van 2u à 2,5u via zoom. Elke groepssessie bestaat uit vorming rond een relevante topic in dit traject. Er is voldoende ruimte voor interactie met de groep, we leren van elkaars groeiproces en we inspireren elkaar. Live aanwezigheid is noodzakelijk (er is geen replay), u ontvangt wel steeds de powerpoint en eventueel ander tekstmateriaal. 
 • Er worden telkens praktische tools gedeeld die kunnen helpen om de vertaling te maken naar de eigen organisatie. Deze instrumenten, tips, teksten,... worden u telkens na de sessie doorgehaald, en zorgen ervoor dat het geleerde makkelijker in praktijk kan worden omgezet. U kan heel wat info ook delen met uw team. Dit traject leidt dus sowieso tot onmiddellijk bruikbaar materiaal!
 • Ik help mee met de vertaling van het geleerde naar de eigen organisatie. Er zijn in het traject 3 individuele coachingcalls (max. 1u per sessie), via zoom, voorzien, op data die we samen vastleggen. Indien u dit wenst, kan eventueel een stafmedewerker of beleidsmedewerker aansluiten bij deze individuele coachingcalls.
 • Er wordt nadien een vormingsattest bezorgd.

De 5 groepssessies zijn als volgt ingedeeld:

Sessie 1 ‘Start with the end in mind.’

U kan geen magneet-organisatie zijn als er niet eerst binnen uw organisatie een sterke drijfveer is, en ‘de essentie’voor iedereen heel helder is en ernaar wordt gehandeld. Het helder krijgen van datgene wat ons inspireert, lijkt makkelijker dan het is. Aan de hand van voorbeelden uit andere sectoren zien we dat het ‘waarom’ geen wollig iets is, maar van cruciaal belang als we willen excelleren.

Sessie 2 ‘Succes is when reality catches up to our imagination.’

We kunnen zelf als directeur of verantwoordelijke binnen de organisatie wel weten wat onze ‘why’ is en waar we naartoe willen, maar de kunst is om medewerkers (en ook familieleden en bewoners) hiermee te inspireren. Hoe bekomen we dat medewerkers de missie van de organisatie in praktijk omzetten, niet omdat het moet, maar omdat ze het zelf ook graag zelf willen? We bekijken een aantal good practices, we bespreken casussen binnen de groep,… en komen tot een actieplan voor onze eigen organisatie.

Sessie 3 ‘Sales is something you do for people, not to people.’

We vinden het een vreselijk woord 'verkopen', maar toch is het iets dat we vaak moeten doen. We moeten de lege plaatsen vullen, en we willen dat de juiste mensen bij ons komen werken. Verkopen is niet zo moeilijk als wie er op de juiste manier naar kijken. 

Maar we willen natuurlijk geen lucht verkopen. Doen we wel wat we zeggen? Integriteit is een cruciale factor in het welslagen van dit traject. Een niet-integere organisatie valt vroeg of laat door de mand.

Sessie 4 ‘You can’t be a secret ánd a succes.’

Als wij een mooie missie hebben, en we zijn goed in wat we doen, dan mag de hele wereld dit weten. Omdat wij mensen helpen. Maar ook omdat we via het uistralen van onze missie ook kunnen bereiken dat we een magneet-organisatie worden binnen onze sector. En dat zou natuurlijk zeer wenselijk zijn gezien de grote moeilijkheden om geschikte medewerkers of voldoende bewoners/cliënten, vrijwilligers,… te vinden.

We willen niet de grijze muis zijn, maar we hebben wel een hekel aan het woord ‘branding’. Het is nochtans cruciaal dat we de knepen van dit vak onder de knie krijgen, zonder weliswaar onze integriteit te verliezen. Het is mogelijk om ons wzc (als de kwaliteit hoog is) als ‘sterk merk’ in de sector te profileren. Maar als we steeds dezelfde fouten blijven maken, zal dat niet lukken. Hoe kan het dan wel? 

We maken het heel concreet, en gaan in op websites, sociale mediakanalen,… ook van de deelnemende organisaties. We bespreken enkele casussen en gaan samen kijken hoe we de branding van de getoonde casussen zouden kunnen verbeteren.

Niet alleen de online communicatiekanalen zijn belangrijk, ook offline zijn er heel wat mogelijkheden. De allerbelangrijkste factor in de uitstraling van de organisatie zijn de medewerkers en de cliënten. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze ambassadeur worden?

Sessie 5 ‘Your focus determines your reality’

We bespreken hoe we de focus op dit proces kunnen behouden, en ervoor kunnen zorgen dat wat de voorbije maanden werd gerealiseerd, geen stille dood sterft. Hoe bouwen we elementen in die onze droom wakker houden?

Data?

De groepssessies zijn voorzien op volgende data:

opgelet: de startdatum werd op verzoek iets naar achter geschoven.

Vrijdag 25/03 om 13u
Vrijdag 22/04 om 13u
Vrijdag 29/04 om 13u
Vrijdag 13/05 om 13u
Vrijdag 03/06 om 13u

Voor de individuele sessies stemmen we onze agenda’s op elkaar af.

Investering?

Deelname aan dit traject bedraagt 1150 euro, excl. 21% btw. De betaling gebeurt voorafgaand aan het traject. 


Wat mag u verwachten?

 • Het is helder voor u wat de missie is van de organisatie en waar u als directeur naartoe wil. De 'essentie' is duidelijk, waardoor er meer focus is.
 • Er is een fijne dynamiek in de organisatie doordat men voelt dat samen aan hetzelfde doel wordt gewerkt.
 • Niet alleen is er in uw woonzorgcentrum meer passie en engagement, dit straalt ook uit naar buiten toe. U leert de knepen van het vak om de kwaliteit die er is in uw wzc ook zichtbaar te maken voor 'externen'. Het is niet noodzakelijk om een communicatiemedewerker te zijn of in dienst te hebben om dit goed te doen. 
 • Die zichtbaarheid is er op een authentieke manier en past helemaal bij uw wzc. We doen aan 'branding' zonder het gevoel te hebben aan branding te doen...
 • De missie van uw wzc heeft uiteindelijk een aantrekkingskracht naar nieuwe bewoners, vrijwilligers, medewerkers,... Indien dezelfde weg wordt verdergezet zullen op termijn mensen voor uw organisatie kiezen omwille van jullie sterke identiteit en de mooie missie.
 • U werkt op die manier ook mee aan positieve beeldvorming, niet alleen voor uw wzc, maar voor de ganse sector.
 • U werkt intensief AAN uw organistie, in plaats van alleen maar IN uw organisatie.
 • U krijgt nieuwe frisse ideeën waar u anders minder toegang toe hebt.
 • U groeit ook als leider, want uiteindelijk gaat het om inspirerend leiderschap.
 • Uw woonzorgcentrum maakt een serieuze sprong, merkbaar voor bewoners, familieleden, medewerkers,… U zet een stap in de richting van een 'magneet-woonzorgcentrum'.
 • Naast strategische informatie, krijgt u steeds heel wat praktische tips, tools, teksten enz. Wat u meekrijgt aan informatie zal u en uw team ondersteunen bij het omzetten naar de praktijk. Ook de individuele coaching helpt bij de implementatie.


Hebt u nog vragen?

Ik heb de vorming 'inspirerend en moedig leiderschap' al gevolgd, is er geen overlap?

Dit traject gaat over inspireren, in de ruime zin van het woord. Maar dit traject gaat een heel eind verder. We zien nog meer theorie, we tonen uitgewerkte voorbeelden, gaan vooral in op hoe het dan uitwerken in de praktijk. Er kan mogelijks hier en daar een stukje theorie of een quote terugkomen, maar we weten allemaal dat hoe vaker we iets horen, hoe meer we doordrongen zijn van het belang... Maar ik heb sowieso heel wat nieuwe inzichten waarvan ik niet kan wachten om ze met jullie te delen!

Heb ik hier wel de tijd voor?

Het is nog steeds bijzonder druk, zelfs al is het ergste achter de rug. De uitdagingen blijven maar komen (VIA6, Belrai,...), er wordt u geen rust gegund... Maar wie reeds met mij werkte, die weet al wat ik hierop antwoord: "Geen tijd is geen prioriteit."
De vraag is vooral: hoe belangrijk is het om een goede kwaliteit en sfeer in uw wzc te hebben, en hoe belangrijk is het dat dit ook naar buiten toe uitstraalt? We weten allemaal dat, als we niets doen, we weldra nog meer dan nu problemen gaan hebben met het vinden van bezielde medewerkers, met de invullen van de lege plaatsen in ons wzc of GAW. We zijn dus genoodzaakt om het tij te keren. Als u dit traject volgt, dan worden u de stappen die hiertoe dienen gezet te worden, op een plateau aangereikt. U hoeft er niet zelf naar op zoek. U krijgt heel wat voorbeelden, tips,... en ik denk zelf ook mee na bij de implementie in uw wzc.
Uiteindelijk kan dit traject u dus heel wat tijd besparen.

Het is een hap uit het vormingsbudget...

Het is een heel bewuste keuze om deze keer geen eenmalige vorming te geven, maar deze doelstelling in een traject te gieten, inclusief individuele coaching. Ik wil immers dat mijn input en die van de groep onmiddellijk leidt tot merkbare resultaten. Het is dus vorming, workshop en coaching in één traject.
"Weten en niet doen, is hetzelfde als niet weten." Net daarom heb ik garanties ingebouwd dat we ook effectief aan de slag gaan. Ik wil uw wzc graag mee in de actiemodus zetten, zodat we aan het eind van dit traject al resultaat zien, in sfeer en dynamiek in uw wzc, en zelfs al in het aantrekken van nieuwe medewerkers, bewoners e.d.
Door de combinatie is dit traject een grotere investering dan een standaard vorming. Maar hoeveel kost het uw wzc als u een interim-verpleegkundige moet inzetten omdat de vacature niet ingevuld geraakt? Hoeveel kost u een kamer die 20 dagen leeg staat? Kijk zeker ook naar wat dit traject, als dit op een goede manier wordt geïmplementeerd, u op korte en lange termijn kan opleveren.

Er zijn ook opdrachten in dit traject. Hoeveel tijd zal hiervoor nodig zijn?

Er worden heel vaak praktische tools meegegeven. De meeste van deze (vrijblijvende) opdrachten kan u samen met één of meerdere medewerkers doen. Het kan bv. een idee zijn om een klein werkgroepje te organiseren rond dit traject, waaraan u na elke groepssessie telkens een korte briefing geeft en u dan samen aan de slag gaat. Ikzelf ben er ook om advies aan te vragen gedurende het ganse traject. De opdrachten zetten u ertoe aan om het geleerde in praktijk om te zetten. De bedoeling is dat u op het einde van het traject blij bent dat u de opdrachten hebt uitgevoerd, omdat u ziet dat het zijn effect heeft.

Deelnemen aan dit traject is niet anoniem?

U leert in dit traject niet alleen van mij, maar ook van de andere deelnemers. De groepssessies zijn dan ook interactief. Ervaringen delen via een anonieme chat zal hier niet volstaan. De sessies gaan daarom door via Zoom, met de video op, en we gaan ervaringen, good practices, successen en ambetantigheden met elkaar delen. De deelnemers zijn allen directieleden, campusverantwoordelijken, directeurs zorg of bestuurders. Het aantal deelnemers zal beperkt zijn omdat er voldoende ruimte moet zijn voor interactie.

Wij hebben recent stevig gewerkt aan onze visie. Zal ik in dit traject hier nog iets bijleren? 

Een goede visie op punt stellen is één ding, het doen leven in de praktijk is een ander. We gaan zeker ook stilstaan bij hoe we medewerkers kunnen inspireren met onze visie.

Vb. Hoe komt het dat het zo moeilijk is om de missie ingebakken te krijgen in de organisatie? En wat doen we om dit dan wel te bekomen?
Vb. Wat kunnen we leren van andere sectoren?
Vb. Welke good practices zijn er in andere wzc?
Vb. Hoe zorgen we ervoor dat ook onze leidinggevenden ambassadeurs worden voor onze missie?
...

Een belangrijk element in het traject is ook de ‘intervisie’ met de andere deelnemers. Wij kunnen ook veel leren van hoe andere wzc de zaken aanpakken. En mogelijks kan jullie verhaal ook anderen inspireren.

Een groot deel van het traject zal ook gaan over hoe die missie niet alleen intern, maar ook extern uitstralen zodat we onze aantrekkingskracht (naar nieuwe bewoners, medewerkers,…) verhogen. En ook dat externe verhaal is niet de sterkste kant in onze sector, daar kunnen we nog heel wat in groeien. Hoe zorgen we ervoor dat potentiële medewerkers onze vacatures (écht) zien? Hoe zorgen we ervoor dat de buurt een correct beeld over ons heeft? Hoe zorgen we ervoor dat toekomstige bewoners voelen dat ze graag bij ons zouden wonen?...

Is dit een theoretisch traject, of eerder praktisch gericht?

Wie al een tijdje met mij samenwerkt, die weet dat ik sowieso steeds de vertaling maak naar de praktijk. We vertrekken in het traject steeds vanuit theorie en inzichten, maar we gaan ook stilstaan bij de implementatie in ons wzc. De individuele sessies zullen daarbij helpen; ik denk heel graag mee na over de implementatie in uw eigen wzc. Ik bezorg zeker ook een heleboek praktische info. Ik zal zelfs een ‘perscontacten’-lijst aan jullie bezorgen, zo praktisch wordt het dus…

Is het mogelijk dat ook de stafmedewerker kwaliteit (of andere discipline) dit traject met mij mee volgt? Zij is mijn rechterhand die steeds samen met mij dergelijke zaken uitwerkt.

Indien u dit wenst, kan u 1 of 2 andere medewerkers mee uitnodigen voor de individuele sessies.
De groepssessies kunnen enkel gevolgd worden door de directeur, bestuurder, campusverantwoordelijke, directeur zorg… Om voldoende te kunnen leren ook van de groep, is het immers noodzakelijk dat deze groep klein blijft.
Ik zal wel regelmatig een korte video, of tekstmateriaal voorzien dat u dan kan delen met uw beleidsteam. Ik zal ervoor zorgen dat het geleerde makkelijk kan overgedragen worden.

Eén van de data kan ik niet aanwezig zijn.

Bel of mail me even, dan kijken we samen of hier een oplossing voor te vinden is.

Het is de derde keer dat dit traject wordt georganiseerd. Wat vinden de deelnemers van de eerdere groepen? 

De deelnemende directieleden gaven aan dat het een traject is dat heel dicht bij de praktijk staat, en dat het hen een duw in de rug geeft om zaken die noodzakelijk of belangrijk zijn, de nodige aandacht en uitwerking te geven. En er wordt in de groep gezegd dat, zelfs al zijn de sessies op vrijdagnamiddag, de sessies hen veel energie geven. :-) De ingevulde evaluatieformulieren waren tot nu toe allen héél erg positief. Aan de tweede groep werd gevraagd om een score te geven naar zinvolheid van het traject. De gemiddelde score is 9/10, met een minimum van 8/10. Daarom ook dat dit traject wordt herhaald...
Hieronder een greep uit de antwoorden van de evaluatieformulieren:

"Ik vind het zeer zinvol om voor dit groepstraject de tijd voor te nemen, ook al lijkt die tijd er niet te zijn. Het laat je even stilstaan bij een aantal essentiële zaken in je organisatie die voor bewoners en medewerkers het verschil maken. Je krijgt een heleboel nieuwe inzichten en ook af en toe een andere zienswijze waardoor je met dezelfde energie als wzc nog meer als 'magneet' kan fungeren." - directeur regio Ieper

"Ik ben super blij met de verkregen info en de originele inzichten. Jouw expertise en jarenlange ervaring in het werkveld is een enorme meerwaarde." - directeur regio Dendermonde

"Ik kan het groeptraject 'Boven het maaiveld uitsteken' alleen maar warm aanbevelen aan collega-directieleden. Dit traject heeft mij drive en goesting om aan de slag te gaan. Verrijkende contacten met collega's, leren uit hun ervaringen en geïnspireerd geraken door elkaars aanpak. Mooi onderbouwd en met concrete voorbeelden uit de sector en daarbuiten." - directeur regio Izegem

"Het groepstraject 'Boven het maaiveld uitsteken' hielp mij als reminder om onze medewerkers voortdurend mee te nemen in het bouwen van onze 'kathedraal'. Het was vooral een moment om stil te staan waar we mee bezig zijn. We zitten zo vaak in de dagelijkse sleur zonder nog eens stil te staan wat we doen, hoe we het doen, waar we naartoe willen. Dergelijk traject is niet alleen belangrijk voor beginnende directies, maar zeker ook voor diegenen onder ons met vele jaren anciënniteit. Soms ploeter je maar verder zonder eens goed stil te staan en te denken over hoe je het geploeter kan stoppen. We kregen ook ontzettend veel 'good practices' mee, ook uit andere sectoren, die mij inspireerden en waar we nu in ons wzc volop mee aan de slag zijn om ons ook naar buiten toe sterker te profileren." - directeur regio Waregem

"Fijn ook dat er heel wat voorbeelden uit de bedrijfswereld werden gegeven. We blijven soms teveel in cirkeltjes draaien binnen onze sector. Ik ben wel fier op hetgeen ik zelf op deze korte tijd met mijn staf heb gerealiseerd, als vervolg op dit traject. Maar deze stappen hadden wij nooit zo snel gezet zonder deze sessies. De berg informatie en tips werkten inspirerend. Ik heb zeker ook veel gehad aan de individuele sessies." - directeur regio Antwerpen.

Ook zin om geïnspireerd te worden?


Groepstraject (online) | Boven het maaiveld uitsteken, met onze missie als magneet

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x